Kliek HIER vir die kontakbesonderhede van die munisipaliteit.

Indien jy ‘n nie met bostaande regkom nie, of VRAE vir Kleinmond Kalender of die KBBV het, is u welkom om ons hiermee te kontak. (Die klein vierkantjie kan baie woorde bevat.)

(Die sommetjie onderaan is om te bewys dit is ‘n persoon wat dit stuur en nie ‘n masjien nie.)

Contact Us

Click HERE for the contact details of the municipality.

If the above does not resolve matters or if you have a QUESTION for Kleinmond Kalender or the KRPA, you are welcome to use this facility. (The little box can take a lot of words.)

(The maths is to prove it is a person sending this and not a machine)

.…………………………………………………………………………………………………………………

Kontak Vorm / Contact Form:

(Moet ingevul word.)
(Moet ingevul word.)


Vergaderings / Meetings

  • Geen
AEC v1.0.4