Enkel klik op item vir meer besonderhede        For more detail single click on the item

Om ‘n nuwe item te plaas  stuur ‘n E-pos na:       To Place new items send an Email to:    

datums@kleinmondkalender.co.za

of kliek HIER.                      or click HERE

Vergaderings / Meetings

  • Geen
AEC v1.0.4