Oorweeg die volgende:  Een van die grootste beleggings wat gewone mense het is hul eiendomme, veral as jy reeds op pensioen is. Dit vorm deel van jou bate waarde en bepaal jou kredietwaardigheid. Kredietwaardigheid bly belangrik selfs al is jy op pensioen, want daar is altyd die onverwagte uitgawes soos ‘n groot operasie of ‘n kuier vir die kinders oorsee.

Wie kyk die beste na jou belange – net jy self. Dus om seker te maak dat een van jou belangrikste bates se waarde nie benadeel word nie, moet jy kyk wat rondom jou aangaan. As daar iets in jou omgewing beplan word wat ‘n negatiewe impak op jou eiendom – dus jou batewaarde – gaan hê, moet jy optree. Die organisasie wat die geskikste is vir hierdie doel is die een waaraan jy  behoort en waar jy self kan besluit hoe die betrokke saak gaan hanteer gaan word.

Die naam van die vereniging is belastingbetalers . Ons betaal die belastinggeld, dus moet ons ook inspraak hê oor hoe dit aangewend gaan word en hoeveel bestee word – If you pay, you must have a say.

Maak ons ‘n verskil? Ja, verseker. Ons is nie altyd suksesvol met ons besware of vertoë nie, maar daar is baie suksesse.

Terug na Kleinmond Belastingbetalersvereniging se HOOFBLAD

Vergaderings / Meetings

  • Geen
AEC v1.0.4